Symposium for Chinese Neuroscientists Worldwide 2020 (SCNW 2020)

July 2-5, 2020, Hangzhou, China

Symposium for
Chinese Neuroscientists
Worldwide 2020
(SCNW 2020)

July 2-5, 2020
Hangzhou, China

Speakers

S01.Emotion and Psychiatry  

Organizer
Tianming Gao, Bo Li 

Speaker 
Xiaoke Chen, Stanford University 
Ming-hu Han, Mount Sinai 
Bo Li, Cold Spring Harbor Laboratory 
Xia Zhang, Qingdao University 
Jiangning Zhou, University of Science and Technology of China 
Xinhong Zhu, Southern Medical University

S02.Sensation, Pain, and Itch

Organizer
Zhou-Feng Chen, Guang-Yin Xu

Speaker
Yan-Gang, Sun, Institute of Neuroscience, CAS
Riyi Shi, Purdue University
Guang Yang, Columbia University Irving Medical Center
Zhi Zhang, University of Science and Technology of China
Limin Chen, Vanderbilt University Medical Center
Zhou-Feng Chen, Washington University School of Medicine

S03.Cognition and Memory 

Organizer
Yu-Tian Wang, Wei Lu 

Speaker
Julius Zhu, University of Virginia 
Zhengping Jia, The Hospital for Sick Children, Toronto 
Hanting Zhang, West Virginia University 
Fang Liu, University of Toronto 
Peng Cao, National Institute of Biological Sciences 
Long-Nian Lin, East China Normal University 

S04.Brain Development

Organizer
Hai-Kun Liu, Zhenge Luo

Speaker
Songhai Shi, Tsinghua University
Zhao-Qi Wang , Leibniz Institute on Aging - Fritz Lipmann Institute
Zhenge Luo, ShanghaiTech University
Mei Ding, Institute of Genetics and Developmental Biology
Fengwei Yu, Temasek Lifesciences Laboratory
Hai-Kun Liu, German Cancer Research Center

S05.Neurodegenerative Disorders

Organizer
Wencheng Xiong, Boxun Lu 

Speaker 
Wencheng Xiong, Case Western University 
Xiaojiang Li, Jinan Univeristy 
Jiawei Zhou, Institute of Neuroscience, CAS 
Jianzhi Wang, Tongji Medical College 
Riqiang Yan, University of Connecticut 
Xin Qi, Case Western University 
Boxun Lu, Fudan University 

S06.Glial Function

Organizer
Richard Lu, Song Qin

Speaker 
Song Qin, Fudan University
Jie Zhang, Xiamen University
Ye Zhang, University of California Los Angeles
Shinghua Ding, University of Missouri-Columbia
Mengsheng Qiu, University of Louisville
Richard Lu, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center
 

S07.Modeling Brain Diseases using iPSC

Organizer
Duanqing Pei, Zhiping Pang 

Speaker 
Hongjun Song , University of Pennsylvania 
Gong Chen, Jinan University 
Peng Jiang, Rutgers University 
Alfred Xuyang Sun, A*Star Singapore 
Guanhui Liu, Institute of Biophysics, CAS 
Zhiping Pang, Robert Wood Johnson Medical School 

S08.Neuroimmune and Microglia

Organizer
Long-Jun Wu, Yamei Tang

Speaker 
Ru-Rong Ji, Duke University
Yi Ren, Florida State University
Li Tian, University of Tartu
Long-Jun Wu, Mayo Clinic
Jin Jin, Zhejiang University
Bo Peng, Fudan University

S09.Neurogenetics and Epigenetics

Organizer
Guoli Ming, Baisha Tang 

Speaker 
Jing-yu Liu, Xiangya School of Medicine, Central South University 
Chao Chen, Xiangya School of Medicine, Central South University 
Peng Jin, Emory University School of Medicine 
Yong-Hui Jiang, Yale University 
Zhaolan Zhou, University of Pennsylvania 

S10.Computational Neuroscience

Organizer
Si Wu

Speaker 
Dongzhuo Zhou, Shanghai Jiao Tong University
Songting Li, NYU Courant Institute
Zhiqin Xu, NYU Abu Dhabi Si Wu, Peking University
Yuanyuan Mi, Chongqing University
Kechen Zhang, John Hopkins University


S11.Technology Advances

Organizer
Haining Zhong, Yulong Li

Speaker 
Haining Zhong, Oregon Health and Science University
Yulong Li, Peking University
Qingmin Luo, Huazhong University of Science and Technology
Michael Z. Lin, Stanford University
Bianxiao Cui, Stanford University
Xiao Wang, Massachusetts Institute of TechnologyRegistration

Nana Wang (王娜娜)
Email: nanawang@sibs.ac.cn
Tel: +86-21-54922893 

Jing Chen (陈静)
Email: chjing@sibs.ac.cn
Tel: +86-21-54922854 

Exhibition

Xue Han(韩雪)
Email: cns@sibs.ac.cn
Tel: +86-21-54922854 

Local

Li Liu (刘莉)
Email: liuli2014@zju.edu.cn
Tel: +86-571-88981758 

Accommodation

Lin Li (李麟)
Email: melon_lee@126.com  
Tel: +86-13655711434

Copyright 2020  Symposium for Chinese Neuroscientists Worldwide 2020 (SCNW 2020)